Καρπός: Φρούτα με λευκή σάρκα. το μέγεθος του φρούτου είναι μεγάλο, 150-180g. Το σχήμα του καρπού είναι σφαιρικό,...