Καρπός: Κερασια CRYSTALINA Πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η κοιλιακή ραφή εί­ναι ευδιάκριτη, αυλακοειδής, με...