Καρποσ: Ποικιλια ακτινιδίου Χειγουορθ / Hayward, επίσης γνωστό ως Chico. Τα φρούτα ωριμάζουν αρκετά αργά, στα τέλη...