Καρποσ: Κερασια ποικιλια ΜΠΟΥΡΛΑ / B.BURLAT - έχει αποδειχθεί καλά στην Κεντρική Ευρώπη. Περίοδος ωρίμανσης στις αρχές...