Πολύ διαδεδομένη ποικιλία παγκοσμίως. Μέτρια ζωηρό, πολύ παραγωγικό. Μπαίνει γρήγορα στην καρποφορία. Ανθεκτικό στο...