φυτα κερασια

ΜΠΟΥΡΛΑ

ΜΠΟΥΡΛΑ

Καρποσ: Κερασια ποικιλια ΜΠΟΥΡΛΑ / B.BURLAT - έχει αποδειχθεί καλά στην Κεντρική Ευρώπη. Περίοδος ωρίμανσης στις αρχές...

ΣΑΜΠΡΙΝΑ

ΣΑΜΠΡΙΝΑ

Καρπός: Κερασια ποικιλια ΣΑΜΠΡΙΝΑ / Sabrina είναι μια αυτο-γόνιμη (αυτο-γονιμοποίηση) κερασια μέσης πρώιμης περιόδου...

ΜΠΟΥΡΛΑ

ΜΠΟΥΡΛΑ

Καρποσ: Κερασια ποικιλια ΜΠΟΥΡΛΑ / B.BURLAT - έχει αποδειχθεί καλά στην Κεντρική Ευρώπη. Περίοδος ωρίμανσης στις αρχές...

Pin It on Pinterest