Καρπός: Κερασια ποικιλια ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ / CRYSTALINA πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η κοιλιακή ραφή εί­ναι...